هزارویک مطلب

انشا های نوشته شده در دوران تحصیل

راههای درست مصرف کردن و جلوگیری از اسراف
صرفه جویی این نیست که اصلا مصرف نکنیم بلکه باید به اندازه مصرف کنیم  ما برای صرفه جویی در آب نباید شیر اب را باز بگذاریم و برای صرفه جویی در سوخت نباید آن را هدر بدهیم اگر اسراف کنیم آنها را از دست می دهیم اما با استفاده صحیح می توانیم از آنها بهتر استفاده کنیم  ما برای آب دادن به گلدانهای خود می توانیم از آبی که قبلا استفاده کردهایم . دوباره استفاده کنیم یا برای مسواک زدن می توانیم لیوانی را از آب پرکنیم و شیر آب را باز نگذاریم و مسواک بزنیم  برای بقیه مواد هم  باید صرفه جویی کنیم مثلا می توانیم از پوست انار رنگ درست کنیم و یا از باقی مانده کاغذ رنگی ها نیز برای کارهای دیگر استفاده کنیم که به نفع خودمان هم هست 

                                                           

[ یکشنبه سوم دی ۱۳۹۱ ] [ 21:43 ] [ شهرزاد محمودی زرندی ] [ ]

mouse code

كد ماوسوبلاگ استت

| وبلاگ
ویکیو ، سرویس جستجو در اینترنتابزار دانستنی ها برای وبلاگ

ویکیو ، سرویس جستجو در اینترنتکد جملات په نه په برای وبلاگ